Kosten – vergoeding voor de procedure

Elke in het geschil zijnde partij zal gevraagd worden om een eenmalige en niet-terugvorderbare financiële bijdrage te storten van € 80.

In geval van expertise, wordt vooraf een bestek met de details van de bijkomende kosten overgemaakt aan de partijen voor akkoord.