FAQ

De Commissie is bevoegd voor consumentengeschillen over de uitvoering (of niet-uitvoering) van een verkoopovereenkomst of een garantiesituatie van een nieuwe of tweedehandse auto of moto.

In dat geval is de Commissie niet bevoegd. De professional moet in België gevestigd zijn.

Neen, de Commissie mag niet tussenkomen. De bestelbon moet de bevoegdheid van de Commissie uitdrukkelijk erkennen opdat zij kan tussenkomen.

Neen, men moet zich eerst tot de verkoper richten om een oplossing te vinden. Om zich tot de Commissie te wenden, moet men bewijzen dat de poging om het conflict met de verkoper te regelen, mislukt is.

De bemiddelaar wordt aangeduid door het secretariaat van de Commissie. Hij wordt gekozen via een lijst van bemiddelaars die erkend werden door de Commissie, in functie van zijn competenties over het geschil in kwestie.

De invoerder (officiële vertegenwoordiger van de constructeur in België) kan bij elke procedure tussenkomen. Hij wordt dan beschouwd als een in het geschil zijnde partij.

Neen, de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen worden opgeheven op de datum van de ontvangstbevestiging van het volledige dossier, dat door het secretariaat verstuurd wordt naar de partijen.

Neen, de bemiddelaar probeert de partijen te verzoenen. Als de partijen het eens zijn over het beginsel van een expertise en over de kosten hiervan, kan de bemiddelaar zich laten bijstaan door een expert. Een expert probeert niet te verzoenen, maar geeft enkel technisch of juridisch advies.

Deze som kan niet teruggevorderd worden aan de Commissie, maar de partijen kunnen steeds onderling een verdeling of een exclusieve tenlasteneming van deze som afspreken in een verzoeningsakkoord.

Neen, een verzoeningsakkoord geldt als overeenkomst en heeft tussen de partijen gezag van gewijsde.

Enkel een expertise uitgevoerd door een expert heeft de waarde van een gerechtelijke expertise en mag dus voor de rechtbank gebruikt worden. Het eventuele advies van de Commissie mag eveneens door de partijen voor de rechtbank gebruikt worden, maar heeft slechts een informatieve waarde. Alle andere documenten uitgewisseld tussen de partijen in het kader van de bemiddeling zijn vertrouwelijk en kunnen achteraf niet gebruikt worden voor de rechtbank.

De duur van de procedure hangt voornamelijk af van de zorgvuldigheid van de partijen. Wanneer partijen klaar zijn om te handelen in overeenstemming met de regelgeving, wordt het dossier binnen een gemiddelde van 60 dagen afgesloten.